Spotkania

1. Tematem spotkania Koła w czwartek, 24 marca 2011, były aktualne wydarzenia w Afryce. Szczególną uwagę poświęciliśmy interwencji w Libii.

  

2. W czwartek, 31 marca 2011 zajmowaliśmy się nową kategorią uchodźców klimatycznych w prawie międzynarodowym oraz z tym związanymi problemami klimatycznymi.

     

3. Na spotkaniu 7 kwietnia 2011 r. wygłoszone zostały referaty naszych członków, którzy brali udział w konferencji pt. „Kraje azjatyckie we współczesnym świecie. Stosunki międzynarodowe krajów azjatyckich” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematami referatów były:

  • „Strefa wolnego handlu w Azji” – Monika Próbka,
  • „ASEAN – geneza, instytucjonalizacja, stosunki z Unią Europejską” – Joanna Kisielińska,
  • „System polityczny a rozwój ekonomiczny Chińskiej Republiki Ludowej” – Mateusz Naleśnik i Mateusz Walczak

4. W czwartek, 4 kwietnia 2011 r. w godzinach 13:30-15:00 odbyło się kolejne spotkanie Koła. Tematem naszej dyskusji był tym razem rozpad Sudanu – geneza konfliktu i secesji Południa.

5. Tematem spotkania Koła, 5 maja 2011 r. był problem mniejszości romskiej w Europie. Dyskutowaliśmy o sytuacji Romów w państwach europejskich  oraz możliwych sposobach rozwiązania pojawiających się problemów.

     

6.  Na spotkaniu 12 maja 2011 r. wysłuchaliśmy referatu Pawła Machalskiego pt. „Polska i Rosja po 10 kwietnia 2010 r. – jeszcze trudniejsze sąsiedztwo czy szansa na dialog?”. W nawiązaniu do referatu, dyskutowaliśmy o współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich.

   

7. W czwartek, 19 maja 2011 r., tematem naszej dyskusji był  Iran – arabska potęga, sojusznik USA czy schronienie dla terrorystów?

   

8. 26 maja 2011 r., w czwartek, rozmawialiśmy o funkcjonowaniu bardzo ważnej w dzisiejszych czasach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

     

9. Zapraszamy na kolejne spotkanie Koła, które odbędzie się 2 czerwca 2011 r., w czwartek, o godzinie 13:30, w sali nr 226. Zostaną na nim wygłoszone referaty z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów, który odbył się w dniach 27-28 maja we Wrocławiu:

1) Joanna Kisielińska –  „Pojęcie zbrodni ludobójstwa  na podstawie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy”,

2) Tomasz Garncarek – ,”Brazylia, Rosja, Indie i Chiny jako wielka czwórka rynków wschodzących”.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że V OZIS w 2012 r. odbędzie się w Toruniu.

10. W poniedziałek 24 X 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Koła po przerwie wakacyjnej. Ustaliliśmy, że w semestrze zimowym spotkania odbywać się będą w środy o godz. 17:00 w sali 27. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

11. W środę 9 XI 2011r. postaramy się przeanalizować genezę konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zapraszamy do dyskusji! Wydział Prawa i Administracji UMK (sala nr 27).

    

12. Spotkanie 16 XI 2011r. będzie dotyczyło sprawy Adolfa Eichmanna. Merytoryczne rozważania poprzedzimy projekcją filmu przedstawiającego  kulisy poszukiwań przez Mossad głównego odpowiedzialnego za eksterminację Żydów podczas II wojny światowej.

    

13. Centrum Wsparcia SKN działające przy Fundacji Amicus zaprasza w najbliższą środę (23 listopada 2011r.) o godzinie 17:00 do CSW. Fundacja rezygnuje z Targów Kół Naukowych na rzecz comiesięcznych spotkań tematycznych. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym zastanowimy się wspólnie nad możliwością współpracy. Do zobaczenia!

14.1 grudnia 2011 roku Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Publicznego wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Praw Człowieka „Homo-Homini” i Kołem Naukowym Prawa Wyborczego „Elektor” uczestniczyły w ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej POLSKA POLITYKA MORSKA W KIERUNKU ZINTEGROWANEJ POLITYKI MORSKIEJ UNII EUROPEJSKIEJ zorganizowanej przez ELSA Gdańsk na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Program zawierał wystąpienia wybitnych polskich specjalistów w przedmiotowej dziedzinie, natomiast dyskusja z pewnością zwróciła uwagę studentów na kluczowe problemy w zakresie polskiej polityki morskiej.

     

15. Najbliższe spotkanie Koła odbędzie się 7 XII 2011r. w sali nr 27 o godzinie 17:00. Film, który ostatnio oglądaliśmy pozwolił nam poznać sprawę Adolfa Eichmanna pod kątem faktycznym. Tym razem zajmiemy się aspektem prawnym czyli wyrokiem SN IZraela i rezolucją RB ONZ. Nie wszyscy dotarli na spotkanie w CSW z Fundacją Amicus więc zastanowimy się także jak możemy tą proponowaną przez fundację współpracę rozwinąć.

16. 14 XII 2011 roku zajmiemy się prawnymi aspektami wojny irackiej (drugiej wojny w Zatoce Perskiej). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

        

17. W środę  04 I 2012 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Koła w nowym roku i jednocześnie ostatnie w tym semestrze. Ustalimy ostatecznie na które konferencje, jako koło, pojedziemy. Wybierzemy  nowego Prezesa na najbliższy semestr więc proszę, aby wszyscy zainteresowani dotarli. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne to porozmawiamy o aktualnych wydarzeniach w Rosji.

18.  W dniach 9-13 I 2012 r. członkowie SKNMPP wzięli udział w konkursie „Zderzenie ideologii” organizowanym przez Studenckie Koło Myśli Politycznej. Drużyna w składzie: Tomasz Garncarek, Daniel Setcki, Piotr Sugalski prezentująca neoliberalizm zwyciężyła. Nasza koleżanka z koła Agata Kleczkowska była członkinią grupy feministek, która zajęła miejsce trzecie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

    

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012:

19. 16.02.2012 r.- Spotkanie organizacyjne i inaugurujące działalność Koła w kolejnym semestrze, dyskusja na temat planowanych inicjatyw: konferencji „Izrael- murem podzieleni”, wyjazdów konferencyjnych, objazdu naukowego i kwestii statutowych,

20. 23.02.2012 r.- Przygotowując się do naszej priorytetowej konferencji „Izrael- murem podzieleni”, porozmawiamy na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Prezes Koła- Paweł Machalski- zdał też relację, urozmaiconą pokazem zdjęć, z osobistych odwiedzin Ziemi Świętej w 2010 r.,

21. 01.03.2012 r.- Tematem spotkania była geneza i przebieg konfliktu izraelsko-arabskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii izraelsko-palestyńskich. Całość podsumowaliśmy w formie ciekawego quizu, podczas którego ekspertem z zakresu spraw izraelskich okazał się Jakub Zwoliński. Nasz kolega wygrał ilustrowany przewodnik po Ziemi Świętej.

22. 08.03.2012 r.- W „Dzień Kobiet” porozmawialiśmy na temat międzynarodowego immunitetu państw w związku z wyrokiem MTS z 3 lutego b.r. Wcześniej wysłuchaliśmy referatu Agaty Kleczkowskiej.

23. 15.03.2012 r.- Uczestnictwo członków SKNMPP w konferencjach naukowych na UMCS w Lublinie i UJ w Krakowie. Prezes Koła- Paweł Machalski, pełnił w tym czasie rolę pilota grupy studentów i doktorantów poznających- także naukowo- najpiękniejsze zakątki niemieckiej Saksonii. Spotkanie wydziałowe ze względu na nasze wyjazdy- wyjątkowo nie odbyło się.

24. 22.03.2012 r.- Podsumowaliśmy owoce uczestnictwa w konferencjach naukowych w Lublinie i Krakowie, a także obejrzeliśmy fotorelację Pawła Machalskiego z objazdu naukowego po Saksonii (Magdeburg, Desau, Wittenberga, Halle, Lipsk, Drezno, Bautzen, Görlitz).

25. 29.03.2012 r.- Tematem spotkania, prezentacji i dyskusji była Stolica Apostolska jako specyficzny podmiot prawa międzynarodowego. Rozmawialiśmy na temat międzynarodowego znaczenia traktatów laterańskich z 1929 r., symbolicznego charakteru Państwa-Miasta Watykanu, a także atrybutów prawnomiędzynarodowych Stolicy Świętej i polityczno-społecznej roli papiestwa podczas pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI.

26. 12.04.2012 r. Głównym zagadnieniem merytorycznym spotkania było międzynarodowe prawo lotnicze, konwencja chicagowska i kontrowersje wokół katastrofy smoleńskiej w okresie drugiej rocznicy tego wydarzenia.

27. 19.04.2012 r.- Kolejne kwietniowe spotkanie zdominowały kwestie organizacyjne związane z konferencją naukową: „Izrael- murem podzieleni”. Przedyskutowaliśmy kwestie naszych przedkonferencyjnych refleksji, wspólnie wyjaśniając wszelkie merytoryczne wątpliwości.

28. 26.04.2012 r.- Doczekaliśmy się naszej kluczowej inicjatywy tego semestru, a może nawet roku działalności. Tego dnia w Bibliotece Głównej UMK odbyła się konferencja naukowa „Izrael- murem podzieleni”. Nasze Koło stanowiło niejako gremium pomocnicze, współorganizujące to wydarzenie wraz ze Studenckim Kołem Praw Człowieka „Homo Homini”- koordynowanym przez naszą koleżankę Joannę Kisielińską – oraz stowarzyszeniem „Inicjatywa Młodych”. Wśród prelegentów znaleźli się goście z wiodących polskich ośrodków akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Gospodarze z  różnych kierunków UMK stanowili najliczniejsze grono młodych naukowców.

Filmową relację z konferencji znajdziecie tutaj: http://tv.umk.pl/#movie=1680

 29. 10.05.2012 r.- Podczas pierwszego majowego spotkania podsumowaliśmy udaną dla nas konferencję naukową: „Izrael- murem podzieleni”, której sukces zainspirował nas do organizacji następnych przedsięwzięć akademickich.

30. 15.05.2012 r.- Z inicjatywy prezesa Koła- Pawła Machalskiego, odbyło się spotkanie organizacyjne SKNMPP w murach Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

31. 17.05.2012 r.- Spotkanie poświęciliśmy na kwestie natury formalnej i organizacyjnej. Dyskutowaliśmy m.in. na temat publikacji pokonferencyjnej oraz planów ewentualnej nowej formuły działania Koła w kolejnych semestrach.

32. 24.05.2012 r.- Tematem spotkania była Arabska „Wiosna Ludów”.

 33. 05.2012 r.- Przedmiotem spotkania była konwersacja na temat międzynarodowych aspektów aktualnej sytuacji w Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw.

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s